Over ons

Vreewijk is een bijzondere wijk van Rotterdam. In het oorspronkelijke ontwerp is veel plek ingeruimd voor tuinen en openbaar groen. Een wijk met betrokken bewoners en een dorps karakter, terwijl je toch in de grote stad woont. Maar zoals een tuin onderhoud vraagt, heeft ook een tuindorp voortdurend onderhoud nodig om mee te groeien met de tijd. Om ervoor te zorgen dat het mooi blijft, slaan we de handen ineen. De Tuindorp Vreewijkcoöperatie is een nieuw initiatief dat zich inzet om al het moois te behouden. Tegelijkertijd bouwen we aan Tuindorp Vreewijk, voor nu en voor de toekomst.

Visie

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie richt zich op het behouden en vergroten van de waarden voor de wijk. De coöperatie is een combinatie van een netwerk van bestaande lokale organisaties en een lokaal werkbedrijf. De Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat uit leden die zich gezamenlijk inzetten voor een sterker, toekomstbestendige wijk.

Aanpak

De coöperatie heeft een organisatiestructuur waarbij de opbrengsten en voordelen direct aan de wijk zelf toekomen. Het bundelen van kracht, talent, middelen en tijd zorgt ervoor dat de bewoners en ondernemers in het gebied een sterkere positie innemen en efficiënter meer werk aan kunnen.

Leden

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat uit leden die zich gezamenlijk inzetten voor een sterker, toekomstbestendige wijk. De leden vinden elkaar in een gemeenschappelijke belang in een sterk en welvarend Vreewijk. Hiertoe bundelen zij krachten en ontwikkelen ze vanuit de coöperatie diensten en producten. Door samenwerking, ieder vanuit een eigen expertise en met een eigen doelgroep en achterban, het delen van kennis, ervaring en middelen is er met elkaar meer mogelijk.

Partners

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie is een netwerkorganisatie die voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe diensten en projecten continu samenwerking zoekt met lokale en externe partners.
De activiteiten van de coöperatie worden mede mogelijk gemaakt met medewerking en steun van o.a. De BOV, Educatieve Tuin de Enk, Freehouse, Gemeente Rotterdam, Havensteder, Initiatiefgroep Vreewijk Vooruit, Kroeldekens Vreewijk, Leeszaal Vreewijk, Moedergroep de Akkers, De Museumwoning, Het Trefpunt, Podium Vreewijk, Ondernemend Vreewijk, Planetcare, Speeltuinverenging De Vaan, Stichting Zuidtopia, De TKC, Afrikaanderwijk Coöperatie en vele bewoners.

Bestuur

Het bestuur van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat uit:
Joshua van den Ham
Burgit van Huuksloot
Wim Martens
Ronald van Raaij
Lex Wilbers
Annet van Otterloo is kwartiermaker