nieuws

De Tuindorp Vreewijkcooperatie is in bedrijf!

De Tuindorp Vreewijkcooperatie is in bedrijf! Als eerste klus voor Havensteder heeft de cooperatie de voortuinen in de Kouterstraat en de Zeisstraat opgeknapt. De tegels zijn er (zoveel mogelijk) uitgehaald, onkruid is verwijderd en winterharde planten (met zorg uitgekozen door Planetcare) zijn erin gezet.   Kouterstraat - Na Kouterstraat - Voor

De Tuindorp Vreewijkcooperatie is in bedrijf!

De Tuindorp Vreewijkcooperatie is in bedrijf! Als eerste klus voor Havensteder heeft de cooperatie de voortuinen in de Kouterstraat en de Zeisstraat opgeknapt. De tegels zijn er (zoveel mogelijk) uitgehaald, onkruid is verwijderd en winterharde planten (met zorg uitgekozen door Planetcare) zijn erin gezet. Kouterstraat - Na

Uitnodiging 1ste Algemene Ledenvergadering

Beste Vreewijker, Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie op 18 september heeft u aangegeven interesse te hebben in lidmaatschap van de coöperatie. Daarom nodigen we u van harte uit voor de eerste ledenvergadering van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie. Tijdens deze eerste ledenvergadering kunt u zich officieel inschrijven als lid en gaan we met elkaar in gesprek over de rol van de ...

Lancering Tuindorp Vreewijkcoöperatie

Tuindorp Vreewijk is een buitengewoon stukje Rotterdam. In het ontwerp is veel plek ingeruimd voor tuinen en openbaar groen. Een wijk met een dorps karakter, terwijl je toch in de grote stad woont. Om ervoor te zorgen dat het fijn blijft, slaan we de handen ineen. De Tuindorp Vreewijk coöperatie is een nieuw initiatief dat zich inzet om al het moois te ...