nieuws

Uitnodiging 1ste Algemene Ledenvergadering

Beste Vreewijker, Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie op 18 september heeft u aangegeven interesse te hebben in lidmaatschap van de coöperatie. Daarom nodigen we u van harte uit voor de eerste ledenvergadering van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie. Tijdens deze eerste ledenvergadering kunt u zich officieel inschrijven als lid en gaan we met elkaar in gesprek over de rol van de ...

Lancering Tuindorp Vreewijkcoöperatie

Tuindorp Vreewijk is een buitengewoon stukje Rotterdam. In het ontwerp is veel plek ingeruimd voor tuinen en openbaar groen. Een wijk met een dorps karakter, terwijl je toch in de grote stad woont. Om ervoor te zorgen dat het fijn blijft, slaan we de handen ineen. De Tuindorp Vreewijk coöperatie is een nieuw initiatief dat zich inzet om al het moois te ...

Website is online

De website van de Tuindorp Vreewijkcoöperatie is online. Op de site www.vreewijkcooperatie.nl vindt u informatie over de activiteiten en diensten van de coöperatie en gaan we u op de hoogte houden van waar we met elkaar aan werken. Zowel bewoners die willen meewerken als opdrachtgevers vinden hier informatie over wat we doen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Tuindorp Vreewijkcoöperatie in oprichting

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie is bijna een feit. Het begin van een samenwerking tussen wijkbewoners en lokale organisaties in het versterken en verbeteren van de wijk. Door het bundelen van krachten en middelen en het zorgen van een goede infrastructuur maakt de wijk zich klaar voor de toekomst.