De Tuindorp Vreewijkcoöperatie

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie maakt de kracht van de wijk zichtbaar door te investeren in betrokken bewoners, organisaties en ondernemers.

Heeft u vragen, suggesties, opdrachten, vaardigheden, middelen of wilt u op een andere manier betrokken zijn bij uw eigen Tuindorp Vreewijk? Mail dan om een afspraak te maken.

info@vreewijkcooperatie.nl

onze diensten

De Vreewijkcoöperatie levert diensten in het groenbeheer, schoonmaak en kleine klussen in de buurt. Door opdrachten niet langer uit te besteden maar ze zelf uit te voeren (inbesteden noemen we dat) worden werk en middelen in de wijk gehouden.
Lees hier meer
Groenbeheer
Kennisdeling
Schoonmaak
Doorontwikkeling
Klussendienst

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie richt zich op het behouden en vergroten van de waarden voor de wijk. De coöperatie is een combinatie van een netwerk van bestaande lokale organisaties en een lokaal werkbedrijf. De Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat uit leden die zich gezamenlijk inzetten voor een sterker, toekomstbestendige wijk.